سیدمحمدرضا مرتضوی، رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران: 2 تهدید جدی برای واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی
 روش واردات و توزیع از عوامل گرانی گوشت قرمز
دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران:  افزایش ۵۰ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی درلایحه بودجه ۹۸