دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران: در مورد حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی با تولیدکنندگان مشورت نشده است
آخرین گزارش صندوق بین المللی پول از شاخص های اقتصادی ایران: رشد اقتصادی منفی 3.9 درصدی و تورم 31 درصدی
آخرین گزارش اتاق بازرگانی ایران از وضعیت شاخص های اقتصادی در سال گذشته: افزایش صادارت و واردات صنایع غذایی ایران به رغم تحریم ها
دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران هشدار داد: افزایش 80 درصدی سبد معیشت مردم  در صورت حذف ارز ترجیحی مواد غذایی