رئیس کل گمرک ایران خبر داد: تجارت ۸۵ میلیارد دلاری ایران در سال ۹۸/نهاده های تولید و کالاهای اساسی در صدر واردات