مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران خبر داد:  ظرفیت ذخیره‌سازی استاندارد 18 میلیون تن غلات کشور
وزیر جهاد کشاورزی: تصمیمات وزارت جهاد در دوره جدید مبتنی بر خرد جمعی است