بلاتکلیفی در صدور گواهی حلال
در 9 ماهه ابتدایی امسال نسبت به سال گذشته رخ داد: رشد 5.4 درصدی صادرات غیرنفتی کشور