توزیع گوشت منجمد بین خانوارها به گرانی دامن می‎زند
با هدف توسعه و گسترش صادرات آرد ایران صورت گرفت: امضای یادداشت تفاهم سه جانبه خرید گندم از روسیه و قزاقستان
 شرکت پشتیبانی امور دام: واردات گوشت تا ارزانی ادامه دارد