وزارت جهاد کشاورزی: واردات گوشت و تخم‌مرغ تا ارزانی ادامه دارد
نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس: افزایش مجدد قیمت گندم جهت تصویب نهایی به صحن مجلس می رود
آخرین گزارش بانک مرکزی از تغییرات قیمت کالاهای خوراکی: افزایش 4/5درصدی گوشت مرغ در آخرین هفته پاییز