در پانزدهمین و شانزدهین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران بررسی شد  آسیب صنعت مرغ کشور از مداخلات دولت
رییس انجمن صنایع خوراک دام:  کارخانجات خوراک دام کماکان با کمبود مواد اولیه روبرو هستند