مخالفت تشکل‌های صنعت طیور با حذف سامانه بازارگاه
 سالانه افزون بر ٨٠ تن سبزیجات در روستای کتوکان ایرانشهر تولید می‌شود
 رشد ۶۸ درصدی اعتبارات تملک و دارایی سرمایه‌ای بخش کشاورزی