مدیرکل دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی خبر داد: اختصاص ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای احداث ۵۵۰ واحد صنایع تبدیلی
آخرین گزارش فائو از تغییرات قیمت مواد غذایی: شاخص قیمت کل مواد غذایی ثابت ماند
طی نامه ای از سوی سازمان ملل متحد به دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران صورت گرفت:   دعوت از کانون انجمن های صنایع غذایی ایران برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
 سقف و سابقه در ثبت سفارش واردات مواد اولیه حذف شد
رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران: خرداد 98 از گردنه مشکلات عبور خواهیم کرد