مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی:  نرخ خرید تضمینی دانه‌های روغنی افزایش می‌یابد
 احتمال لغو یا کاهش زمان ممنوعیت‌های وارداتی اقلیم کردستان عراق