دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران: تلاش آمریکا برای اعمال تحریم مواد غذایی علیه ایران
از سوی بانک مرکزی ایران: دستورالعمل نحوه بازگشت ارز صادرات ابلاغ شد
دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران: وجوه خریداران مواد غذایی بازگشت داده می شود/ لزوم تدبیر در روش های پرداخت