در 9 ماهه ابتدایی امسال نسبت به سال گذشته رخ داد: رشد 5.4 درصدی صادرات غیرنفتی کشور
در جلسه گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد: جزئیات بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی برای صادرات