دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران:  افزایش ۵۰ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی درلایحه بودجه ۹۸
رئیس اتاق بازرگانی تهران خواستار شد: واردات بدون انتقال ارز انجام شود