رئیس اتاق ایران و افغانستان: روند تجارت با افغانستان کاملا متوقف شد
مدیرکل صید و صیادی سازمان شیلات گفت:  ایران دوازدهمین کشور صید کننده تون ماهیان در جهان است
ممنوعیت به تعویق نیفتاد و دردسر ترخیص شروع شد شناورهای برنج رسید؛ چانه‌زنی‌ها شروع شد!
در چهار ماهه امسال صورت گرفت رشد ۸۰ درصدی ثبت سفارش کالا‌ها