سرپرست جدید وزارت صنعت در جمع فعالان بخش خصوصی اتاق ایران: بدون مشورت با شورای گفت و گو تصمیمی نمی گیرم
رئیس اتاق بازرگانی ایران: به شرافت صادرکنندگان توجه کنید
 استاندارد در بنگاههای کوچک، مانعی در برابر جنگ‌های تجاری
 صنایع غذایی، صنعتی پیشتاز در برندسازی