رئیس اتاق بازرگان ایران: اقتصاد ایران در خدمت سیستم های دلالی است
رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران: به جای احداث بنیادهای حمایتی جدید سیستم تامین اجتماعی را تقویت کنیم
 در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی چه گذشت؟