آرزو می کنم موازی کاری دستگاه های اجرایی در حوزه غذا رفع شود
تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات قیمت اقلام خوراکی: افزایش 170 درصدی قیمت موز نسبت به مدت مشابه سال قبل