الزامات جدید سازمان غذا و دارو برای برچسب گذاری غذاهای تراریخته
علی اکبر مهرفرد در سمینار همکاری های کشاورزی ایران و اتحادیه اروپا: صنایع غذایی ما مازاد تولید دارد/عدم پذیرش بازارهای هدف ما را محدود کرده است