دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران مطرح کرد:  احتمال کاهش قیمت جزئی در تن ماهی
دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران: فروش محصول پارسال به قیمت امسال تخلف است
رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران: چرا سوبسید دولتی کالاهای اساسی به دست مردم نمی رسد؟
سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد: قیمت مواد غذایی به بیشترین میزان 10 ماه گذشته خود رسید