آخرین گزارش بانک مرکزی از تغییرات قیمت کالاهای خوراکی: افزایش 4/5درصدی گوشت مرغ در آخرین هفته پاییز