دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران: تلاش آمریکا برای اعمال تحریم مواد غذایی علیه ایران
دبیر انجمن صنایع لبنی ایران: کارخانجات چاره ای جز افزایش قیمت محصوات لبنی نداشتند/بی توجهی مسوولان به کارخانجات لبنی
علی اکبر مهرفرد در سمینار همکاری های کشاورزی ایران و اتحادیه اروپا: صنایع غذایی ما مازاد تولید دارد/عدم پذیرش بازارهای هدف ما را محدود کرده است
دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران: وجوه خریداران مواد غذایی بازگشت داده می شود/ لزوم تدبیر در روش های پرداخت