وزارت جهاد کشاورزی: واردات گوشت و تخم‌مرغ تا ارزانی ادامه دارد
کاوه زرگران: صنایع غذایی ایران قادر به تامین نیاز هر نیاز سوریه است
آخرین گزارش بانک مرکزی از تغییرات قیمت کالاهای خوراکی: افزایش 4/5درصدی گوشت مرغ در آخرین هفته پاییز