مدیرکل امور بازرگانی وزارت صمت تشریح کرد: جزئیات واردات گوشت قرمز با ارز نیمایی
دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران: در مورد حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی با تولیدکنندگان مشورت نشده است
آخرین گزارش اتاق بازرگانی ایران از وضعیت شاخص های اقتصادی در سال گذشته: افزایش صادارت و واردات صنایع غذایی ایران به رغم تحریم ها
دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران هشدار داد: افزایش 80 درصدی سبد معیشت مردم  در صورت حذف ارز ترجیحی مواد غذایی
مدیرکل دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی خبر داد: اختصاص ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای احداث ۵۵۰ واحد صنایع تبدیلی