وزارت جهاد کشاورزی: واردات گوشت و تخم‌مرغ تا ارزانی ادامه دارد
کاوه زرگران: صنایع غذایی ایران قادر به تامین نیاز هر نیاز سوریه است