کمبود نهاده و کاهش تقاضای مرغ علل اصلی معدوم سازی جوجه های یکروزه
یک مقام مسوول خبر داد: واردات ۹.۳ میلیارد دلاری بخش کشاورزی در سال ۹۸