سازمان ملی استاندارد ایران طی بیانیه ای ورود ذرت آلوده به کشور را رد کرد
رئیس سازمان غذا و داروی ایران مطرح کرد: لزوم تغییر در رویکردهای مدیریتی بخش غذای کشور
 فرهنگ سازی تغذیه ای حلقه مفقوده کنترل بیماری های غیرواگیردار در کشور
  هشدار فائو نسبت به اثرات ناشی از تغییرات آب و هوایی بر امنیت غذایی آسیا و اقیانوسیه
 صادرات دام زنده در برابر واردات گوشت قرمز ارزان