دبیرانجمن صنایع لبنی ایران: ورودی شیر برخی کارخانجات لبنی تا 50 درصد کاهش یافته است
سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد گزارش داد: کاهش شاخص قیمت مواد غذایی برای پنجمین ماه متوالی
سندیکای صنایع کنسرو ایران خواستار شد: رفع ممنوعیت صادرات سس های دارای رب گوجه فرنگی