کاوه زرگران: اگر رقابت پذیری را ارتقا ندهیم بازارهای منطقه را از دست خواهیم داد
مسعود خوانساری: رقابت در صنایع غذایی رشد کرده است/ در خودرو سازی درجا زده ایم
دبیر انجمن صنایع لبنی ایران: افزایش قیمت نهاده ها به بهانه افزایش قیمت نهاده ها مفهومی ندارد
در کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران مطرح شد  بررسی لایحه بودجه سال 98 دولت
 روش واردات و توزیع از عوامل گرانی گوشت قرمز