آخرین گزارش صندوق بین المللی پول از شاخص های اقتصادی ایران: رشد اقتصادی منفی 3.9 درصدی و تورم 31 درصدی