ترکیه بزرگترین رقیب ایران در اقلیم   حجم تجارت ۶ میلیون دلاری ایران با اقلیم کردستان
دلیل انباشت کالای اساسی در بنادر اعلام شد ارزانی انبارها و همخوانی نداشتن ورودی و خروجی
دستگاه ها به توافق خودشان پایبند نماندند اختلال در واردات موز